Pytania i odpowiedzi

Czy potrzebuję inspektora danych osobowych ?

Wiele osób zastanawia się czy potrzebuje inspektora danych osobowych w swojej firmie, organizacji czy instytucji. Przeglądając różne poradniki dotyczące RODO często znajdujemy sprzeczne ze sobą informacje. Wynikają one często z niedoprecyzowania przepisów.

Kto powinien zatrudnić Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Wiele firm, z którymi współpracujemy nie jest zobligowana do wprowadzenia inspektora ochrony danych osobowych. Jest jednak wiele problemów, w których powołanie inspektora zwyczajnie się przydaje, ponieważ brak konieczności powołania inspektora nie oznacza, że zadań związanych z ochroną danych jest mniej. Jeśli nie ma konieczności zatrudniania IODO wówczas wszelkimi zadaniami zajmuje się Administrator Danych Osobowych. Administratorem jest zarząd, dyrekcja – to zależy od konkretnego przedsiębiorstwa – zwykle jest to ten organ lub osoba, która ma zajmować się rozwojem i myśleniem strategicznym a nie każdym detalem. W takich sytuacjach inspektor wspiera administratora przejmując większość obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Większość, ponieważ część zarezerwowana jest wyłącznie dla Administratora. To on decyduje, on odpowiada.

Kto musi zawsze powoływać inspektora danych osobowych.

Wszystkie jednostki publiczne, firmy i organizacje, których działalnością jest przetwarzanie danych osobowych. Jednostki, które przetwarzają dane szczególne – np służba zdrowia. Warto, żeby inspektora powoływały duże firmy (powyżej 250 osób), które zobowiązane są do prowadzenia rejestrów przetwarzania, firmy i organizacje wykonujące zadania publiczne.. Na pewno warto każdorazowo zastanowić się nad powołaniem inspektora