Czy potrzebuję inspektora danych osobowych ?

Wiele osób zastanawia się czy potrzebuje inspektora danych osobowych w swojej firmie, organizacji czy instytucji. Przeglądając różne poradniki dotyczące RODO często znajdujemy sprzeczne ze sobą informacje. Wynikają one często z niedoprecyzowania przepisów.

Przykład czy firma zatrudniająca 300 osób musi zatrudnić inspektora ? Nie ma tego jasno powiedzianego w przepisach, lecz nakazuje się wykonywanie obowiązków, które zarezerwowane są dla inspektora danych osobowych. Na pewno w takich przypadkach zaleca się zatem inspektora. Jeśli w takich przypadkach nie powołamy inspektora – należy napisać w dokumentacji dlaczego tego nie robimy.

Kto musi zawsze powoływać inspektora danych osobowych. Wszystkie jednostki publiczne, firmy i organizacje, których działalnością jest przetwarzanie danych osobowych. Jednostki, które przetwarzają dane szczególne – np służba zdrowia. Warto, żeby inspektora powoływały duże firmy (powyżej 250 osób), które zobowiązane są do prowadzenia rejestrów przetwarzania, firmy i organizacje wykonujące zadania publiczne.. Na pewno warto każdorazowo zastanowić się nad powołaniem inspektora