Pytania i odpowiedzi

Kto może zostać inspektorem?

Inspektorem Danych Osobowych w firmie może zostać osoba, która ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia działań inspektora danych osobowych. Powinna znać się na przepisach prawa. Rozumieć te przepisy. Powinna także znać się dość dobrze na sprawach informatycznych, lub być na tyle biegła w zakresie bezpieczeństwa IT, żeby móc skontrolować stan bezpieczeństwa IT. Inspektor musi być niezależny i podlegać jedynie najwyższemu kierownictwu. Nie może dojść do sytuacji, gdy inspektor jest podwładnym jednego z dyrektorów średniego szczebla i z obawy o utratę dochodów boi się zaraportować nieprawidłowości. Dlatego w takich sytuacjach powołuje się często zewnętrznych inspektorów danych osobowych.

Pamiętajmy jednak, że głównym zadaniem inspektora danych osobowych jest wsparcie pracowników a nie ich raportowanie, chyba, że oczywiście sytuacja tego wymaga.