Audyty

Audyt to inaczej kontrola. Mamy dwa rodzaje audytów – wstępny i końcowy. Wstępny to taki, który rozpoczyna działania w zakresie wdrożenia RODO. Audyt tego typu odpowie nam co w firmie, instytucji, organizacji wymaga poprawienia i w jakiej kolejności ma się to odbyć.

Drugi z audytów wykonywany jest po zakończeniu prac wdrożenia RODO. Ma na celu upewnienie się, że nic nie zostało pominięte i procedury działają, są przyjazne dla pracowników.

Audyt końcowy wykonujemy również na zlecenie, gdy firma, organizacja czy instytucja wdrożyła już zasady RODO, lecz nie jest pewna czy aby na pewno wszystko gra. Sposób przeprowadzania takiego audytu jest szczegółowo omawiany z kierownictwem.